Zajímá Vás na čem pracuji?

Přihlaste se k odběru novinek.

Sledujte aktuální informace na sociálních sítích.

©2019  Andrea Jašková Architekt

 Společenské 

 centrum 

 Těškovice 

Příběh Těškovické fary

Budova fary má zajímavou historii a pro občany Těškovic hodnotu větší než duchovní či materiální. Stojí v blízkosti kostela, který byl postaven v roce 1863 a místní obyvatelé si jeho stavbu nejen museli prosadit, ale také vlastnoručně postavit. A podobný osud měla i samotná fara. 

Na vybudování fary spojili své síly a vložili i své vlastní finance. Stavba fary začala v roce 1909 a přestože architektonický návrh byl poněkud výtvarnější, fara se dostavěla v mnohem prostší podobě. V průběhu let však prošla několika ne zcela úspěšnými přestavbami a nyní je budova zchátralá.

 

A tak jsme při zadání projektu stáli před otázkou "Zbourat, či zachovat?". Hlas občanů však zvítězil. Budova má pro obyvatele hlubší význam a tak zůstane zachována jako symbol vesnice a historický odkaz.

Zadání studie

Stávající budova fary už svému účelu delší dobu neslouží. Ve své současné podobě je nevyužitelná a žádá si celkovou rekonstrukci. Její výhodná poloha v centru obce, v návaznosti na obecní úřad, školu, školku, hřiště a kostel nabízela možnost vytvořit zde do jisté míry chybějící veřejný prostor, místo setkávání pro všechny generace.

V budově fary by mohla vzniknout kavárna a klubovna, v jejím podkroví pak budou pronajímatelné jednotky pro různé služby. V blízkosti farní budovy je navržen bytový dům pro seniory a budova multifunkčního sálu s malou tělocvičnou. Venkovní pobytové terasy budou doplněny krytým altánem. Zahrada nově osázena a doplněna zpevněnými plochami i ohništěm. Budovy jsou umístěny tak, aby bylo zajištěny logické návaznosti a zároveň zůstala zachována pohledová osa fara - kostel.

Těškovická fara

Stávající budova fary je ponechána hmotově i dispozičně v původní podobě. Je upravena její vizuální forma, ale zároveň zachován ráz historického objektu. Je v centru dění, v srdci pozemku. Proto je její hlavní funkční náplň místo setkávání, tedy kavárna s jídelnou v

přízemí objektu a s prostory pro služby, které jsou umístěny v podkroví.

Kavárna je umístěna v několika oddělených pokojích, nabízí tak pocit soukromí i možnost oddělení místností a využití pro různé účely. Jedna místnost může sloužit jako salonek, jiná jako TV místnost a další jako jídelna pro vydávání obědů seniorům. Původní okenní otvory v přízemí jsou probourány a umožňují výstup přímo na sousedící venkovní terasy. Před budovou fary je také navržena prostorná terasa se schody, které lze využít i k sezení. Z této terasy je krásný výhled do zahrady i na místní kostel.

Multifunkční sál

Západní část pozemku pak lemuje nová budova multifunkčního sálu, která stojí na hranici parcely

v návaznosti na areál místní školy a školky. Je tedy symbolicky místem, které spojuje všechny

generace a slouží jako společný prostor. V přízemí obejktu je malá tělocvična se zázemím a v patře

pak společenský sál, který navazuje na venkovní terasy a krytý altán.

Hlavní společenský sál je prosklený, má krásný výhled do všech stran, na místní kostel, faru, školu, školku i obecní úřad. A je rovněž nepřehlédnutelný pro kolemjdoucí, umožňuje pohled do interiéru, a může tak jednoduše přilákat další návštěvníky. Malá tělocvična v přízemí bude navazovat na zahradu malou terasou, která bude za příznivého počasí rozšířením tělocvičny do exteriéru. Umožní to také větší variabilitu a její využití coby zázemí pro venkovní akce. 

Bytový dům a altán

V severní části areálu je situován objekt pro bydlení. Je umístěn do nejklidnější části pozemku, aby bylo zachováno soukromí. Dům by měl sloužit jako ubytování pro seniory s návazností na potřebné služby, které budou v budově Fary. S tou je propojen krytou chodbou a senioři mohou projít "suchou nohou" do jídelny, klubovny nebo na rehabilitaci. Oba domy budou bezbariérově přístupny.

Byty v přízemí mají soukromé terasy s malou zahrádkou. Byty v patře zase krásný výhled na střechy kostela. Nájemníci mohou také využívat venkovní posezení u Fary a krytý altán.

Letní altán je umístěn mezi tyto tři budovy a slouží jako další krytý venkovní veřejný prostor. Lze jej využít jako rozšíření letní kavárny, rozptylový prostor společenského sálu, pro grilování, klubové akce nebo pobyt děti z mateřské školky a školy.

Měřítko malé obce

Při navrhování jednotlivých budov jsem vycházela z tradičního tvarosloví menší vesnice a rovněž i měřítko staveb jsem se snažila přizpůsobit potřebám obce s 800 obyvateli a zbytečně je tak nepředimenzovat. 

 

Materiály, které jsou zde navrženy, jako je cihla, dřevo, kámen, omítka nebo plech jsou tradiční a typické pro stavění na vesnici. To dodá vesnici ten správný komorní charakter s příjemnou atmosférou. Areál vizuálně navazuje prostředí vesnice, nesnaží se vyčlenit, ale naopak zapadnout do okolí.

Zahrada získá velký památeční strom jako symbol vesnice. Bude na ní i velké ohniště a zpevněné plochy s dřevěnou palubou. Mohou se zde konat nejrůznější společenské akce, letní kino, zahradní slavnost nebo sezónní tržiště. 

KLIENT / Město Těškovice

AUTOR / Andrea Jašková

ROK / 2015