Knihovna Bolatice

Knihovna Bolatice

PROJEKT
2014
LOKALITA
Bolatice u Opavy
KLIENT
Knihovna Bolatice
AUTOŘI

Již delší dobu je v plánu rekonstrukce místní knihovny v Bolaticích, která řeší její možné rozšíření. Za tímto účelem byla zpracována rozvaha nad možným budoucím charakterem interiéru knihovny a její novou vizuální identitou. Základní koncepce interiéru vychází z potřeby multifunkčního prostoru. Knihovnu využívá stále méně lidí než tomu bylo dříve. Přesto je však stále navštěvovaným a vyhledávaným místem pro určitou skupinu obyvatel, ať už dospělých, dětí nebo studentů. Návrh knihovny, který splňuje všechny potřeby čtenářů a zároveň se stává místem pro besedy, workshopy, dětské kroužky nebo hernou. Maximum pevného vybavení je umístěno podél obvodových konstrukcí. Uvnitř prostoru je pak nábytek mobilní - na kolečkách a lze jej kdykoli přemístit a knihovnu tak přetvořit ve víceúčelovou místnot. Součástí studie je i návrh nového loga knihovny.

Současný stav

Knihovna vyžaduje přestavbu, při níž dojde k navýšení kapacity knihovny a vytvoření komfortního prostředí pro čtenáře. Střešní nástavba rozšíří knihovnu téměř o třetinu a vznikne tak prostor pro multifunkční využití knihovny. Vybavení knihovny je již poněkud zastaralé a přesto, že se jedná o malou obec, je nutné sledovat vývoj v knihovnictví a přizpůsobit prostor knihovny současným požadavkům. Nabídnout čtenářům alternativní možnosti vzdělávání a získávání informací. 

 

Návrh interiéru

Záměrem je vytvořit knihovnu, kompaktní jako celek, avšak s jasným odlišením jednotlivých čtenářských zón. Základem je volný prostor, který lze libovolně využít v průběhu roku. Maximum knihovní kapacity je umístěno po obvodu knihovny jako pevná součást. V prostoru jsou pak mobilní skříně, které lze v případě postřeby přestavět a prostor tak přizpůsobit například besedě, workshopu nebo promítání. Jednotlivé čtenářské kategorie jsou odděleny pouze vizuálně svou barevností. Celý prostor je ale kontinuální kompaktní celek. 

 

V přímé návaznosti na vstup do knihovny je příjmací pult a zázemí knihovnic ve středu místnosti. Knihovnice tedy mohou s přehledem sledovat celý prostor knihovny a zároveň se věnovat příchozím návštěvníkům. Na příjmací pult navazuje zázemí se samoobslužným barem, kde si mohou návštěvníci sami uvařit čaj nebo kávu, slouží také jako zázemí pro jednoduché občerstvení v případě konání akcí.

 

Knihovna pro děti

Dětská oddělení v knihovně jsou odlišena barevně. Každá věková kategorie tedy jednoduše rozezná svůj prostor. Pro nejmenší je zde navržena malá hernička. Uprostřed knihovničky pro první čtení je dětský koutek s návazností na kreslící tabuli, kde mohou děti prezentovat své výtvory. Prostor je v přímé návaznosti na posezení pro rodiče, ale také na pultík knihovnic, stále pod dohledem.

Pro teenagery je pak vyčleněn prostor v zadní části knihovny, kde je i malá "zašívárna", kam si děti mohou zalézt nerušeně s knížkou nebo jen tak relaxovat. 

 

Multimediální knihovna

Vlevo od vstupu do knihovny je prostor pro práci na počítačích a část knihovny s odbornou literaturou a médii. Prostor lze vizuálně oddělit závěsy a vytvořit tak intimnější prostředí pro studium. 

 

Flexibilní prostor

Veškeré zařízení v prostoru knihovny (vyjma příjmacího pultu) je mobilní a lze jej v případě potřeby přestavět. Například i skříň, která u vstupu tvoří odkládací šatní stěnu, může fungovat jako nástěnka nebo jako promítací plátno při besedách. 

 

Multifunkční knihovna

Tištěná literatura již není tak atraktivní, jak tomu bylo dříve, a její nové formy nebo alternativní využití knihovny jsou cestou, jak znovu naplnit prostory návštěvníky. Ať už za půjčením knihy, studiem, prací s internetem, audio a video technikou nebo workshopy, besedami či promítáním z cest, či prostě povídáním u kávy, lidé mohou novou knihovnu využít jako prostor pro předávání informací a kreativně strávený čas.