Revitalizace jezírek Městské sady Opava

Revitalizace jezírek Městské sady Opava

REALIZACE
2014
LOKALITA
Opava
KLIENT
Natura Opava
AUTOŘI

Čtyři kruhová jezírka v Městských sadech v Opavě vyžadují revitalizaci, která spočívá v očištění od sedimentu a znovuobnovení jejich funkce osázením zelení a následném obydlení živočichy. Cílem je také zatraktivnění jezírek pro návštěvníky parku, kdy příjemný a funkční prostor doplněný vhodným infosystémem vzbudí zájem o místní faunu a flóru a péči o své okolí.

Ostrovy "kruhy na vodě"

Inspirací pro řešení opavských jezírek, které se nazývají také "oka" jsou kruhy, které se přirozeně vytvářejí na vodní hladině. Samotná jezírka jsou racionálního kruhového tvaru. Do jejich prostoru se tak nabízí umístit "plovoucí ostrovy" kruhového tvaru, které mohou fungovat samostatně, nebo se vzájemně prolínat.

Meandry "přirozenost vody"

Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí. Nanášení sedimentu a vymílání břehů je přirozenou vlastností tekoucí vody. Řeka v přírodě vytváří svou energií pozoruhodné tvary meandrů, které jsou inspirací pro tvar spojovacích koryt mezi jednotlivými jezírky. Jednoduchá křivka spojovacího potůčku protíná osu původního koryta.

 

Cíle revitalizace

  1. Vytvořit esteticky vyvážený prostor zapadající do celkového rázu parku.
  2. Vytvořit vhodné místo pro život vodním živočichům.
  3. Vytvořit kolekci vzácných vodních a bahenních rostlin.
  4. Vytvořit místo s neotřelým vzdělávacím charakterem.
  5. Vytvořit místo, které bude svou magičností a pestrostí lákat k prozkoumávání.

 

Revitalizace jezírek by měla proběhnout citlivým přístupem, šetrně vůči zvířatům a rostlinám, a zároveň otevřeně vůči veřejnosti, jíž by měla být didaktickou pomůckou. Pomocí jednoduchého a srozumitelného informačního systému lze motivovat návštěvníky k poznávání místní fauny a flóry a péči o lokální biotop. Cestou prohlubování znalostí veřejnosti pak přispět k životu člověka v symbióze s přírodou.